PZW Bieruń Nowy koło nr 8

Serwis informacyjny

Podsumowanie działalności sportowej w naszym kole w roku 2022

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH KOŁA NR 8 BIERUŃ NOWY NA 2021r

L.p.

Dyscyplina

Termin

Godzina

Miejsce zawodów

1

Spławikowe rozpoczęcie sezonu o Puchar Zbyszka Pałki

17 kwiecień

600

Goldman

2

Spławikowe o mistrz. kadeci/juniorzy

8 maj

630

Goldman

3

Spławikowe o mistrzostwo koła seniorów

15 maj

600

Chełmek

4

Zawody o Puchar Prezesa

22 maj

600

Goldman

5.

Zawody Gruntowe

24 Lipiec 500 Chełmek

6

Zaw. Gruntowe nocne seniorzy

26/27 czerwiec

1700

Chełmek

7

Zaw. Spinningowe o mistrz. koła 7 sierpień 400

Paprocany

8

Spławikowe o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta 14 sierpień 600

Goldman

9

Spławikowe Aktyw koła 28 sierpień 600

Goldman

10

Spławikowe „60 +” 4 wrzesień 630 Goldman

11

Spławikowe o Puchar Starosty 18 wrzesień 700

Goldman

12

Spławikowe o Puchar Burmistrza

11 wrzesień

700

Goldman

13

Spławikowe Zakończenie sezonu

25 wrzesień

700

Port

Zawodnik zgłaszający się na zawody w trakcie losowania nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach.

Zawodnik zgłaszający się na zawody wyraża zgodę na publikowanie wizerunku.

W sprawach organizacyjnych kontakt kol. Adam Dandyk tel. 533 923 654

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2021 odbędzie się w dniu 19 grudnia 2021 r. o godz.1345 (niedziela) w świetlicy BOK ul. Remizowa 19.