PZW Bieruń Nowy koło nr 8

Serwis informacyjny

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH KOŁA NR 8 BIERUŃ NOWY NA 2020r

L.p.

Dyscyplina

Termin

Godzina

Miejsce zawodów

1

Spławikowe rozpoczęcie sezonu o Puchar Zbyszka Pałki

4 kwiecień

700

Goldman

2

Spławikowe o mistrzostwo koła seniorów

6 czerwiec

600

Port

3

Spławikowe o mistrz. kadeci/juniorzy

7 czerwiec

630

Goldman

4

Dzień Dziecka

30 maj

800

Goldman

5.

Zawody o Puchar Prezesa

13 czerwiec

600

Port

6

Zawody z okazji 70-lecia koła

5 lipiec

600

Goldman

7

Zaw. Gruntowe nocne seniorzy

25/26 lipiec

1700

Rajsko

8

Zaw. Spinningowe o mistrz. koła

2 sierpień

400

Paprocany

9

Spławikowe o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta

8 sierpień

600

Goldman

10

Spławikowe Aktyw koła

22 sierpień

630

Goldman

11

Spławikowe „60 +”

12 wrzesień

700

Goldman

12

Spławikowe o Puchar Burmistrza

19 wrzesień

700

Goldman

13

Spławikowe Zakończenie sezonu

26 wrzesień

700

Port

14

Spinningowe na Czarnej Przemszy

24 październik

600

Preczów

Zawodnik zgłaszający się na zawody w trakcie losowania nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach.

Zawodnik zgłaszający się na zawody wyraża zgodę na publikowanie wizerunku.

W sprawach organizacyjnych kontakt kol. Adam Dandyk tel. 533 923 654

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2020 odbędzie się w dniu 13 grudnia 2020 r. o godz.1345 (niedziela) w świetlicy BOK ul. Remizowa 19.