PZW Bieruń Nowy koło nr 8

Serwis informacyjny

Okresowe wyłączenia z wędkowania odcinka brzegu na zbiorniku Dziećkowice

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

Uchwała nr 42/2016

z dnia 19.05.2016 r.

w sprawie: okresowego wyłączenia z wędkowania odcinka brzegu na zbiorniku

Na podstawie § 47 ust. 1 w związku z § 46 pkt 10 i 22 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r.

Dziećkowice

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

uchwala:

§ 1

Postanawia zamknąć do wędkowania odcinek brzegu o długości 800 m. na zbiorniku

Dziećkowice od 30.06.2016 r. godz. 12.00 do dnia 03.07.2016 r. do godz. 9.00 na czas

trwania Drużynowych Zawodów Karpiowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Koła PZW nr 32 Lędziny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprezes ZO ds.  gospodarczych Prezes ZO

Konrad Ciura Mirosław Iwański